โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม (BARTENDER COURSE SCHOOL) เรียนผสมเครื่องดื่มนานาชาติ แห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดย อ.ทวี ไพรโสภา

Banner View
ThaveePho
เรียนผสมเครื่องดื่ม กับ อาจารย์ทวี

โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม (BARTENDER COURSE SCHOOL) เรียนผสมเครื่องดื่มนานาชาติ แห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดย อ.ทวี ไพรโสภา