โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม (BARTENDER COURSE SCHOOL) เรียนผสมเครื่องดื่ม แห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดย อ.ทวี ไพรโสภา
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม (BARTENDER COURSE SCHOOL)
เรียนผสมเครื่องดื่ม แห่งแรกในประเทศไทย
ดำเนินการโดย อ.ทวี ไพรโสภา
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ