โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม (BARTENDER COURSE SCHOOL)
เรียนผสมเครื่องดื่ม แห่งแรกในประเทศไทย
ดำเนินการโดย อ.ทวี ไพรโสภา
รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ